Ja, stuur mij marketingberichten over producten, services en evenementen van Oracle.
 
Klik om akkoord te gaan met alle onderstaande voorwaarden
Ik ga ermee akkoord dat Oracle mijn persoonlijke gegevens (in het bijzonder mijn voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, bedrijfsnaam, wachtwoord, cookies) kan verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) transacties verrichten en verwerken; (ii) marketing op mij afstemmen en mijn vragen beantwoorden; (iii) mijn deelname aan online Oracle-community’s mogelijk maken; (iv) met mij communiceren op sociale netwerken; (v) productdownloads beheren en naleving van licentieovereenkomsten bevestigen; (vi) content selecteren voor Oracle-websites, de kwaliteit van de sites verbeteren en mijn gebruik van de sites vergemakkelijken; (vii) productmeldingen en -updates verstrekken; (viii) gezamenlijke verkoop en productpromoties aanbieden; (ix) producten, services en ervaringen van Oracle verbeteren; (x) mij informeren over conferenties of evenementen; (xi) services van externe dienstverleners verkrijgen; (xii) werknemers, websites, faciliteiten en activiteiten van Oracle beschermen; (xiii) advertenties aanbieden; en (xiv) voldoen aan de wettelijke voorschriften en het bedrijfsbeleid inzake transacties van Oracle.

Ik ga er tevens mee akkoord dat Oracle mijn persoonlijke gegevens kan bewaren: (a) zolang mijn account actief is; (b) zolang dat nodig is om mij producten of services te bieden; (c) zolang dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden; (d) in zoverre dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het honoreren van opt-outs), geschillen op te lossen en overeenkomsten uit te voeren; of (e) voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Ik begrijp dat ik aanvullende informatie over de verzameling en het gebruik van mijn persoonlijke gegevens door Oracle kan nalezen in het Privacybeleid van Oracle.

Ik stem ermee in dat Oracle mijn persoonlijke gegevens kan doorgeven aan aangesloten bedrijven die deze gegevens mogen gebruiken en bewaren zoals hierboven wordt beschreven. Klik hier voor een lijst met aangesloten bedrijven.
Ik stem ermee in dat Oracle mijn persoonlijke gegevens internationaal kan overdragen aan aangesloten bedrijven en gedelegeerden in landen waar Oracle actief is. Klik hier voor een lijst met deze landen.
Ik stem ermee in dat Oracle mijn persoonlijke gegevens voor verwerking kan delegeren aan externe dienstverleners, die functies namens Oracle en in overeenstemming met het bovenstaande uitvoeren. Klik hier voor een lijst met deze dienstverleners en de gedelegeerde werkzaamheden.
U hebt het recht om de verzameling, de overdracht en het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven wordt beschreven te weigeren. Als u de verzameling, de overdracht en het gebruik van persoonlijke gegevens weigert, kunt u zich echter niet aanmelden voor online lidmaatschap van Oracle en komt u evenmin in aanmerking voor de voordelen die door Oracle worden verstrekt.
Ja, stuur mij marketingberichten over producten, services en evenementen van Oracle.
Het gebruik van de website van Oracle valt onder de Gebruiksvoorwaarden van Oracle.com en het Privacybeleid van Oracle.
Oracle kan uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld met betrekking tot uw registratie op deze website, overbrengen naar zijn wereldwijd aangesloten bedrijven en naar derden die diensten aan Oracle verlenen, inclusief aangesloten bedrijven en derden in landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.
 

U begrijpt en onderschrijft dat het gebruik van de website van Oracle onderhevig is aan de Gebruiksvoorwaarden van oracle.com en het Privacybeleid van Oracle.

U begrijpt en onderschrijft dat Oracle uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld met betrekking tot uw registratie op deze website, kan overbrengen naar zijn wereldwijd aangesloten bedrijven en naar derden die diensten aan Oracle verlenen, inclusief aangesloten bedrijven en derden in landen die onder de Filippijnse wetgeving geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

U begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik van de website van Oracle onder de Gebruiksvoorwaarden van Oracle.com en het Privacyverklaring van Oracle voor Japan valt. Tevens begrijpt u en stemt u ermee in dat Oracle uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met uw registratie op deze website, mag overbrengen naar zijn wereldwijd aangesloten bedrijven en naar derden die diensten aan Oracle verlenen.

Als u dit formulier invult en indient, begrijpt u en stemt u ermee in dat het gebruik van de website van Oracle onder de Gebruiksvoorwaarden van Oracle.com valt. Aanvullende gegevens met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke informatie door Oracle, inclusief informatie over toegang, opslag, rectificatie, verwijdering, beveiliging, grensoverschrijdende overdrachten en andere onderwerpen, zijn beschikbaar in het Privacybeleid van Oracle.

77% van de bedrijven in EMEA verwacht dit jaar een hogere omzet te behalen, maar wat zijn de belangrijkste factoren als het gaat om het schalen en laten groeien van uw bedrijf?

Het rapport 'Groei realiseren', gebaseerd op een onderzoek onder 1.000 senior managers in heel EMEA, biedt inzicht in hoe succesvolle bedrijven omgaan met uitdagingen en kansen die van invloed zijn op de groei van hun bedrijf, zoals:

  • Houdingen ten opzichte van interne en externe factoren die van invloed zijn op de groei van een bedrijf.
  • Het besluitvormingsproces van leidinggevenden.
  • Het effect van te veel data en verkeerde instrumenten.

Til uw bedrijf naar grotere hoogte.

*Onderzoeksrapport in het Engels